СъставИМЕ:
Светлана Петрова Стефанова
ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ:
15 септември 1966
гр. Разград
СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:
Омъжена, с 2 деца
ОБРАЗОВАНИЕ:
1980 - 1984
Математическа гимназия "Баба Тонка" - гр. Русе
Паралелка със засилено изучаване на математика и програмиране.
Среден успех от дипломата 5.98
1984 - 1989
Технически университет - гр. Русе
Специалност "Изчислителна техника"
Среден успех от следването 5.58
Оценка на дипломната работа 5.50
1985 - 1990
Технически университет - гр. Русе
Специалност "Промошлен Дизайн"
ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ:
Английски - писмено и говоримо
Руски - писмено и говоримо
ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ:
1990 - 1996
Технически университет - гр. Русе,
кат. "Компютърни системи"
Асистент
1996 - 1999
Русенски университет "Ангел Кънчев",
кат. "Компютърни системи"
Старши асистент
1999 -
Русенски университет "Ангел Кънчев",
кат. "Компютърни системи и технологии"
Главен асистент
ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ:
 • Дискретни структури (практически упражнения);
 • Изчислителни Аналогови Устройства и Системи (практически упражнения);
 • Програмни Езици и Системи (практически упражнения);
 • Компютърна Графика (лекции и практически упражнения);
 • Компютърни Графични Системи (лекции и практически упражнения);
 • Инструментални Среди и (лекции и практически упражнения);
 • Обектно-ориентирано програмиране (практически упражнения);
 • Свързани с горните дисциплини курсови проекти.
НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:
 • Моделиране с Мрежи на Петри;
 • Мултимедийни приложения;
ПУБЛИКАЦИИ:
 • Стефанова, Св., Желязкова, И., "Инструментално средство за работа с Мрежи на Петри", САИТНИ, 326-330, 1992
 • Stefanova, Sv., Zheliazkova, I. G. Georgiev, "Software Environment for Training in Complex Dynamic Systems", ICCTE, 1993
 • Stefanova, Sv., Zheliazkova, I. "An Object-Oriented Approach to Petri Nets Modelling for Instructional Use", SAER, 382-387, 1995
 • Stefanova, Sv., Zheliazkova, I. "An Approach to Formal Presentation of Didactic Petri Nets ", SAER, 269-273, 1996
 • Стефанова, Св., Желязкова, И "Анализ на Мрежите на Петри за Целите на Обучението",9-15,1997, "Автоматика и Информатика",1 кн.
 • Stefanova, Sv., Zheliazkova, I. "Didactic Petri Nets as a Model of Student's Activity", SAER, 215-220, 1997
 • Stefanova, Sv., Zheliazkova, I. " Didactic Petri Nets as a Knowledge Model of Discrete Event Dynamic Systems", SAI, 93-96, 1999.
 • Stefanova, Sv., Zheliazkova, I. " Parameters of the Teacher's and Student's Performance Derived from Didactic Petri Nets", SAI, 97-100, 1999.
 • Stefanova, Sv., Zheliazkova, I. "A Programming Language for Presentation of Knowledge Type Petri Nets ", 2000, /in publish/.
 • Stefanova, Sv., Zheliazkova, I. "A Programming Language for Modeling Animation Knowledge, Based on Didactic Petri Nets ", International Conferance in Petri Nets, 2000.
 • Stefanova, Sv., Zheliazkova, I. "Two Tools for Modeling Animation Knowledge, Based on Didactic Petri Nets ", International Conferance in Petri Nets, 2000
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:
Година
Програма, проект
Функция
Име на проекта
TEMPUS S_JEP 09349 - 95;
Socrat Erazmus 002-003;
АДРЕС:
СЛУЖЕБЕН:
 
Русе 7017
ул. "Студентска", № 8
Русенски университет "Ангел Кънчев"
кат. "Компютърни системи и технологии"
 
Тел:
+359-(0)82 888-356
 
Факс:
+359-(0)82 45-07-31
 
E-mail :
ДОМАШЕН:
 
Русе 7017
ул. "Сан Стефано", № 8
 
Тел:
+359-(0)82-45-20-47