Новини
28.03.2017 14:38:17.
CompSysTech'17
През 2017 година катедра "Компютърни системи и технологии" ще участва в организирането и провеждането на 18-тата международна научна конференция CompSysTech'17, която ще се състои на 23 и 24 юни в Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, България.
30.03.2016 12:59:22.
CompSysTech'16
През 2016 година катедра "Компютърни системи и технологии" ще участва в организирането и провеждането на 17-тата международна научна конференция CompSysTech'16, която ще се състои на 23 и 24 юни в University of Palermo, Палермо, Италия.
18.02.2015 15:58:45.
CompSysTech'15
През 2015 година катедра "Компютърни системи и технологии" ще участва в организирането и провеждането на 16-тата международна научна конференция CompSysTech'15, която ще се състои на 26 и 27 юни в Dublin City University, Дъблин, Ирландия.
17.02.2014 09:12:10.
40 години катедра "Компютърни системи и технологии"
През месец юни 2014 г. катедра "Компютърни системи и технологии" към РУ “Ангел Кънчев” ще отпразнува своя 40 годишен юбилей. Тя е основана през 1974 г. като катедра “Изчислителна техника” във факултета по електротехника и електрификация на селското стопанство към ВИММЕСС - Русе.
12.02.2014 11:15:19.
CompSysTech'14
През 2014 година катедрата ще организира провеждането на 15-тата международна научна конференция CompSysTech'14, която ще се състои на 27 и 28 юни в Русенския университет.
25.09.2013 10:09:41.
ETN FETCH - Future Education and Training in Computing: How to support learning at anytime anywhere
На 01.10.2013 година стартира нов европейски проект European Thematic Network - Future Education and Training in Computing: How to support learning at anytime anywhere (ETN FETCH) с координатор Русенския университет.
29.02.2012 17:09:49.
Нова специалност
От началото на учебната 2012/2013 година започва обучението по новата актуална и атрактивна специалност "Информационни и комуникационни технологии".