Новини
05.02.2020 16:41:40.
CompSysTech'20
През 2020 година катедра "Компютърни системи и технологии" ще участва в организирането и провеждането на 21-вата международна научна конференция CompSysTech'20, която ще се състои на 19 и 20 юни в Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, България.
04.03.2019 11:41:08.
CompSysTech'19
През 2019 година катедра "Компютърни системи и технологии" ще участва в организирането и провеждането на 20-тата международна научна конференция CompSysTech'19, която ще се състои на 21 и 22 юни в Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, България.
08.02.2018 15:39:03.
CompSysTech'18
През 2018 година катедра "Компютърни системи и технологии" ще участва в организирането и провеждането на 19-тата международна научна конференция CompSysTech'18, която ще се състои на 13 и 14 септември в Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, България.
17.02.2014 09:12:10.
40 години катедра "Компютърни системи и технологии"
През месец юни 2014 г. катедра "Компютърни системи и технологии" към РУ “Ангел Кънчев” ще отпразнува своя 40 годишен юбилей. Тя е основана през 1974 г. като катедра “Изчислителна техника” във факултета по електротехника и електрификация на селското стопанство към ВИММЕСС - Русе.