Новини
17.01.2022 14:00:59.
CompSysTech'22
През 2022 година катедра "Компютърни системи и технологии" ще участва в организирането и провеждането на 23тата международна научна конференция CompSysTech'22, която ще се състои на 17 и 18 юни в Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, България.