Новини
08.02.2018 15:40:42.
CompSysTech'18
През 2018 година катедра "Компютърни системи и технологии" ще участва в организирането и провеждането на 19-тата международна научна конференция CompSysTech'18, която ще се състои на 13 и 14 септември в Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, България.
28.03.2017 14:38:17.
CompSysTech'17
През 2017 година катедра "Компютърни системи и технологии" ще участва в организирането и провеждането на 18-тата международна научна конференция CompSysTech'17, която ще се състои на 23 и 24 юни в Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, България.
17.02.2014 09:12:10.
40 години катедра "Компютърни системи и технологии"
През месец юни 2014 г. катедра "Компютърни системи и технологии" към РУ “Ангел Кънчев” ще отпразнува своя 40 годишен юбилей. Тя е основана през 1974 г. като катедра “Изчислителна техника” във факултета по електротехника и електрификация на селското стопанство към ВИММЕСС - Русе.
29.02.2012 17:09:49.
Нова специалност
От началото на учебната 2012/2013 година започва обучението по новата актуална и атрактивна специалност "Информационни и комуникационни технологии".