Международни проекти
Катедра "Компютърни системи и технологии"
е партньор в следните международни проекти:
  • TEMPUS JEP 11392 - 96
  • TEMPUS JEP 09349 - 95
  • TEMPUS JEP 07653 - 94
  • TEMPUS JEP 2614 - 92
  • EU Phare Lien 0067/34 - 98
  • EU Phare Credo RO/BG-26-S-04 - 98
  • EU INCO Copernicus 0231 - 96
  • EU Phare Lien 9655 - 96