Международни проекти
Катедра "Компютърни системи и технологии"
е партньор в следните международни проекти: