СъставИМЕ:
Румяна Иванова Иванова
ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ:
11.02.1961 г.,
гр. Две могили, обл. Русенска
СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:
ОБРАЗОВАНИЕ:
1974 - 1980
ТЕ "Апостол Арнаудов"
Специалност "ЕОПП"
ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ:
Руски -
ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ:
1983 - 1987
"Автоматична централа - 3" - БТК - Русе
Техник
1988 -
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Катедра "Компютърни системи и технологии"
1988 -
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Катедра "Компютърни системи и технологии"
Организатор УНД
АДРЕС:
СЛУЖЕБЕН:
 
Русе 7017
ул. "Студентска", № 8
Русенски университет "Ангел Кънчев"
кат. "Компютърни системи и технологии"
 
Тел:
+359-(0)82 888-748
 
E-mail :
ДОМАШЕН:
 
Русе 7018
"Чародейка"- блок 311, вход Б, ет. 5
 
Тел:
+359-(0)82-62 85 44